Ankieta

Jak oceniasz program Płatnik?

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego

Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem instalacji certyfikatu kwalifikowanego do programu Płatnik należy zainstalować go w systemie operacyjnym Windows (w tzw. głównym magazynie certyfikatów). Sposób postępowania zależny od dostawcy (wystawcy) certyfikatu kwalifikowanego (patrz instrukcja dołączona do certyfikatu). (pobierz wersję PDF)

W programie Płatnik instalacja certyfikatu kwalifikowanego wygląda nastepująco:

1. W głównym oknie programu z menu Widok wybieramy pozycję Przekaz elektroniczny -> Certyfikaty

2. Z menu Przekaz wybieramy polecenie Rejestruj certyfikat kwalifikowany

3. W wyświetlonej tabeli wybieramy certyfikat który chcemy zainstalować (jeśli nie znajduje się na liście patrz pierwszy akapit instrukcji), a następnie zatwierdzamy przyciskiem Rejestruj

Jeżeli certyfikat zostanie poprawnie zarejestrowany otrzymamy komunikat...

...oraz zobaczymy go w wykazie wszystkich certyfikatów

4. Z menu Przekaz wybieramy pozycję Ustawienia przekazu elektronicznego...

5. Na zakładce Certyfikaty podświetlamy zainstalowany wcześniej certyfikat i zatwierdzamy zmiany przyciskiem OK