Ankieta

Jak oceniasz program Płatnik?

Zmiany przy zgłaszaniu ubezpieczonych - PESEL i NIP

Od 1 września 2011 nastąpiła zmiana w sposobie zgłaszania ubezpieczonych do ZUS. Jest ona podyktowana faktem, że Urzędy Skarbowe nie nadają obecnie numerów NIP osobom fizycznym, a jedynie przedsiębiorcom.

W związku z powyższym przy zgłaszaniu osoby do ubezpieczeń (ZUS ZUA, ZUS ZZA) należy posługiwać się wyłącznie numerem PESEL lub - jeśli nie został nadany, numerem dowodu osobistego lub paszportu.

ZUS nie podaje wprost co z osobami, które obecnie są zgłoszone z dwoma identyfikatorami (PESEL oraz NIP). Można jednak przypuszczać, że przerejestrowywanie z samym numerem PESEL nie będzie konieczne natychmiast, lecz dopiero gdy zajdzie konieczność zmiany innych danych ubezpieczonego ("przy okazji"), lub przy ponownym zgłaszaniu osoby.

Konkretne przykłady znajdziemy w ulotce przygotowanej przez ZUS tutaj.