Ankieta

Jak oceniasz program Płatnik?

Składki na 2012r. dla prowadzących działalność

Znamy już wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, które powinni opłacać prowadzący działalność gospodarczą w 2012 roku.

Podane dane uwzględniają zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenie rentowe od lutego 2012.

Pełne zestawienie składek przedstawiamy pod adresem: platnik.net/skladki-dla-prowadzacych-dzialalnosc