Ankieta

Jak oceniasz program Płatnik?

Instrukcja instalacji certyfikatu PE-1-ZUS-EWD

Poniżej przedstawiamy instrukcję instalacji (oraz pobrania) certyfikatu PE-1-ZUS-EWD (dawniej  RP-1-OOP-SDWI), obowiązującego od 01.04.2010r. ( pobierz wersję PDF )

1. W głównym oknie programu otwieramy menu Przekaz -> Ustawienia przekazu elektronicznego...

2. Wybieramy zakładkę Listy CRL,  w polu Adres certyfikatu ZUS wpisujemy: http://www.zus.pl/bip/pliki/PE-1-ZUS-EWD.pem , a następnie zatwierdzamy przyciskiem OK.

3. W menu Widok -> Przekaz elektroniczny wybieramy polecenie Certyfikaty (lub używamy skrótu klawiaturowego - przycisk F11).

4. Z menu Przekaz wybieramy polecenie Pobierz i rejestruj certyfikat ZUS. W tym momencie program powinien za pomocą internetu pobrać odpowiedni certyfikat. 

UWAGA! Jeśli z jakiejś przyczyny program nie pobierze certyfikatu automatycznie (pojawi się komunikat o błędzie), konieczne będzie ręczne pobranie certyfikatu ze strony internetowej (można go znaleźć tutaj), a następnie samodzielnie zarejestrować używając polecenia Rejestruj certyfikat z pliku znajdującego się również w menu Przekaz.

 

5. Aby uaktywnić zainstalowany uprzednio certyfikat otwieramy ponownie menu Przekaz -> Ustawienia przekazu elektronicznego i na pierwszej zakładce Ustawienia ogólne w linijce Nazwa certyfikatu ZUS wybieramy z listy certyfikat PE-1-ZUS-EWD. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK.

6. Opcjonalnie dobrze jest ustawić nowe adresy do automatycznego pobierania list CRL. W tym celu otwieramy ponownie menu Przekaz -> Ustawienia przekazu elektronicznego... i na zakładce Listy CRL używamy przycisku Pobierz z certyfikatu znajdującego się w 4 linijce od góry okna. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK.