Ankieta

Jak oceniasz program Płatnik?

Wprowadzanie kwoty przeciętnego wynagrodzenia

Wprowadzanie kwoty przeciętnego wynagrodzenia (dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) do ustawień programu:

1.  Z menu głównego programu wybieramy pozycję Administracja -> Ustawienia programu...

2. Na zakładce Wyliczenia, rozwijamy listę Parametry wyliczeniowe i wybieramy z niej Kwota przeciętnego wynagrodzenia dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

3. Aby dodać kolejną wartość klikamy przycisk Dodaj

4. Wprowadzamy odpowiednią wartość (można ją znaleźć <tutaj>), a następnie zatwierdzamy dwukrotnie przyciskiem OK.